top of page

Lavere oppvarmingsutgifter med installering av midlertidig anlegg  

Kenneth  Høyen  i  Høyen  Eiendom forteller om hvordan flisfyringssystemet imøtekom kravene i deres rehabiliteringsprosjekt av et gammelt industribygg i Brumunddal.  

Kostnadseffektiv og miljøvennlig oppvarming

Fyringssystemer leverer flisfyringsanlegg til bygg i landbruksindustrien, industribygg, næringsbygg og kommunale bygg.  

Kostnadseffektivt og brukervennlig flisfyringssystem

Roar Lierhagen forteller om fordelene han opplever ved installering av et 130 kW stort flisfyringsanlegg i de nye verkstedlokalene til Lierhagen Skogsdrift på Rudshøgda. 

Kostnadseffektivt og brukervennlig flisfyringssystem

Roar Lierhagen forteller om fordelene han opplever ved installering av et 130 kW stort flisfyringsanlegg i de nye verkstedlokalene til Lierhagen Skogsdrift på Rudshøgda. 

Stabil temperatur for både mennesker og maskiner

Per Hatterud i Per Hatterud Maskin AS er meget fornøyd med sitt flisfyringsanlegg, og anbefaler oppvarmingsløsningen for gårder og bedrifter med stort energibehov.

Økt driftsikkerhet og bedre dyrevelferd i grisefjøs flisfyringssystem

Kjell Magne Aaberg på Lohnbakken gård på Brøttum forteller om hvordan hans flisfyringssanlegg forenkler byggingen av et nytt grisefjøs. Tove Unsom Grønvold har opplevd hva et fyringsanlegg gjør med dyrevelferden i grisefjøset på Øvre Haugsveen gård i Åsmarka.  

Økt driftsikkerhet og bedre dyrevelferd i grisefjøs

Kjell Magne Aaberg på Lohnbakken gård på Brøttum forteller om hvordan hans flisfyringssanlegg forenkler byggingen av et nytt grisefjøs. Tove Unsom Grønvold har opplevd hva et fyringsanlegg gjør med dyrevelferden i grisefjøset på Øvre Haugsveen gård i Åsmarka.  

Lavere oppvarmings-utgifter med installering av midlertidig anlegg

Kenneth  Høyen  i  Høyen  Eiendom forteller om hvordan flisfyringssystemet imøtekom kravene i deres rehabiliteringsprosjekt av et gammelt industribygg i Brumunddal.  

Stabil temperatur for både mennesker og maskiner

Per Hatterud i Per Hatterud Maskin AS er meget fornøyd med sitt flisfyringsanlegg, og anbefaler oppvarmingsløsningen for gårder og bedrifter med stort energibehov.

bottom of page