top of page

Kostnadseffektiv og miljøvennlig oppvarming

Fyringssystemer leverer flisfyringsanlegg til bygg i landbruksindustrien, industribygg, næringsbygg og kommunale bygg.  

Bønder

En investering som varer

Fyringssystemer bygger og selger  fyringsmoduler som bruker norsk flis som brennstoff og gir deg driftssikker oppvarming skreddersydd ditt varmebehov.  Du får grønn oppvarming basert på lokale, fornybare energikilder. 

I forhold til tradisjonell oppvarming, er fyringsanlegg et mye rimeligere alternativ – i tillegg til at det gir en forutsigbar drift som er enkel å betjene og som kan styres/overvåkes over nett. Installeringen av systemet går raskt, og flismatingen skjer automatisk.  

Enkel kjele

 • Oppvarmingsbehov:
  Opp mot 1500-2000 m².

 • Enkel kjele er mest økonomisk å bruke, og effekten er opp til
  150 kW.

   

 • Overstiger man 1500-2000 m² så oppfordres det til å bruke en kjele til som backup.

Fyringsanlegg - liten kjele

Dobbel kjele

 • Oppvarmingsbehov: Over 2000 m². 

 • To kjeler med to sirkelmatere er beregnet på større anlegg over 2000 m².
   

 • Dette er en kaskade-modell som tilsier at kjelene går hver sin gang og at begge kjelene går når det er stort forbruk av varme. 

Fyringsanlegg - medium kjele

Biofleks

 • Biofleks er en ferdig modul som kan installeres i kortsiktige og langsiktige oppvarminger. 
   

 • Denne varianten kan flyttes mobilt, og er spesielt egnet for industri og landbruk.  

Fyringsanlegg - biofleks

Hvilket anlegg passer ditt behov?

Ikon "kostnadsbesparende"

Kostnadsbesparende

Flis er ofte rimeligere enn andre oppvarmingsalternativer som olje, gass, og elektrisitet, spesielt i områder med god tilgang på trevirke. Dette kan føre til betydelige besparelser på oppvarmingskostnadene over tid. 

Ikon "effektivt"

Effektivt

Flisfyringsanlegg er moderne og designet for høy effektivitet og lavt utslipp. Forbrenningen justeres automatisk ved behov, noe som sikrer optimal bruk og reduserer brenselkostnadene.

Ikon "driftssikkert"

Driftssikkert

Med moderne teknologi kan flisfyringssystemer overvåkes og styres online, noe som gir enkel tilgang til driftsinformasjon og muliggjør justeringer for optimal ytelse. 

Ikon "lang levetid"

Lang levetid

Investering i et flisfyringsanlegg er en oppvarmingsløsning som med vedlikehold og oppfølging kan vare i mange år, noe som gjør at det blir en bærekraftig investering for fremtiden.  

Økt driftsikkerhet og bedre dyrevelferd i grisefjøs

Kjell Magne Aaberg på Lohnbakken gård på Brøttum forteller om hvordan hans flisfyringssanlegg forenkler byggingen av et nytt grisefjøs. Tove Unsom Grønvold har opplevd hva et fyringsanlegg gjør med dyrevelferden i grisefjøset på Øvre Haugsveen gård i Åsmarka.  

Bilde av en gris
 • Det koster ca. 35 øre pr kWh ferdig tilkjørt flis.

 • Det er individuelt og blir beregnet utfra hvor mange kvadratmeter som skal oppvarmes.

 • Den har best ytelse når den har 80% + i tørrstoff og når brikettene er ca. 5 cm lange.

 • Vi kommer med gode løsninger tilpasset ditt oppvarmingsbehov.

 • Det tar ca. 10-12 uker fra det blir bestilt til leveransen er på plass hos kunde.

Strategic Partnership

bottom of page