top of page
4013-5371-prøvebilder.jpg

Vi kan varme

Fyringssystemer AS ble etablert i 2020, og har ansatte med lang erfaring fra norsk industri opp mot varmeanlegg, fjernvarme og dampanlegg. 

Det grønne skiftet er viktig for en energikrevende landbruksindustri – og vi imøtekommer energikravene med gode oppvarmingsløsninger. Vi løser ditt oppvarmingsbehov med driftsikker, kostnadseffektiv og fornybar måte – slik at det gir deg en investering som varer.    

Fyringsanlegg

Vi kan varme

Fyringssystemer AS ble etablert i 2020, og har ansatte med lang erfaring fra norsk industri opp mot varmeanlegg, fjernvarme og dampanlegg.

 

Det grønne skiftet er viktig for en energikrevende landbruksindustri – og vi imøtekommer energikravene med gode oppvarmingsløsninger. Vi løser ditt oppvarmingsbehov med driftsikker, kostnadseffektiv og fornybar måte – slik at det gir deg en investering som varer.    

Stian Mathiesen

Stian Mathisen

Ta kontakt med oss for en skreddersydd oppvarmingsløsning

Ta kontakt med oss for en skreddersydd oppvarmingsløsning

Lars Kvarberg

Lars Kvarberg

Lars Kvarberg

Ikon "kostnadsbesparende"

Kostnadsbesparende

Flis er ofte rimeligere enn andre oppvarmingsalternativer som olje, gass, og elektrisitet, spesielt i områder med god tilgang på trevirke. Dette kan føre til betydelige besparelser på oppvarmingskostnadene over tid. 

Ikon "effektivt"

Effektivt

Flisfyringsanlegg er moderne og designet for høy effektivitet og lavt utslipp. Forbrenningen justeres automatisk ved behov, noe som sikrer optimal bruk og reduserer brenselkostnadene.

Ikon "driftssikkert"

Driftssikkert

Med moderne teknologi kan flisfyringssystemer overvåkes og styres online, noe som gir enkel tilgang til driftsinformasjon og muliggjør justeringer for optimal ytelse. 

Ikon "lang levetid"

Lang levetid

Investering i et flisfyringsanlegg er en oppvarmingsløsning som med vedlikehold og oppfølging kan vare i mange år, noe som gjør at det blir en bærekraftig investering for fremtiden.  

Kostnadseffektivt og brukervennlig flisfyringssystem

Roar Lierhagen forteller om fordelene han opplever ved installering av et 130 kW stort flisfyringsanlegg i de nye verkstedlokalene til Lierhagen Skogsdrift på Rudshøgda. 

Strategic Partnership

Fyringssystemer AS ble etablert i 2020, og har ansatte med lang erfaring fra norsk industri opp mot varmeanlegg, fjernvarme og dampanlegg. 

Det grønne skiftet er viktig for en energikrevende landbruksindustri – og vi imøtekommer energikravene med gode oppvarmingsløsninger. Vi løser ditt oppvarmingsbehov med driftsikker, kostnadseffektiv og fornybar måte – slik at det gir deg en investering som varer.    

Vi kan varme

bottom of page