top of page
Påfylling av flis til et Biofleks anlegg.
logo_BioFleks_hvit.png

Fyringssystem for grønn oppvarming

Fyringssystemer bygger og selger fyringsmoduler med norsk flis som brennstoff. Vårt anlegg, Biofleks gir deg billig, kortreist og grønn oppvarming basert på lokale, fornybare energikilder. Systemet er modulært og kan skreddersys til ditt varmebehov – stort som smått. I tillegg er driften og flismatingen automatisk og anlegget kan overvåkes og styres over nett.

 

Installeringen av BioFleks-anlegget er rask. Vi kan levere permanente fyringsanlegg til bygg i landbruksindustrien, industribygg, næringsbygg og kommunale bygg.

Vi tilbyr også utleie av fyringsmoduler til midlertidig bruk på byggeplasser, festival-telt, plasthaller og lignende.

 

BioFleks – det grønne skiftet i praksis!
 

Inngangspartiet inn i en varmecontainer fra Fyringssystemer, Biofleks
Deler av innmat i Biofleks. Det grønne energivalget.
Varmeluke i Biofleks. Kontroll luke.
  • BioFleks er klargjort for tilkobling mot 230 V og 400 V

  • Vi leverer moduler fra 60-1000 W

  • Helautomatisk drift

  • Modulen kan overvåkes og styres over internett

  • Anlegget har alle påkrevde sikkerhetsløsninger for tilbakebrann​

  • Flismating dimensjonert for norsk flis

  • Varmesystemet kan skreddersys til ditt energibehov

  • BioFleks bygges i Brumunddal og vi leverer over hele landet

Kontrollsystem for etterbrenning Biofleks
_RGJ5047_edited.jpg
_RGJ5114_2_grønn2.jpg
bottom of page